da pandemia

Moita leria e pouca claridade

E estas non son cuestións que se podan tratar e resolver con leria e pintando espellismos.