da Infalibilidade do Papa

Hans Küng, un teólogo humano

Hai que ter en conta o contexto no que foi proclamado este dogma da Infalibilidade do Papa.

1 2 3 4 5