da economía

Sentidiño... cada vez máis

E sobre todo moito ánimo porque, sen ningunha dúbida, non tardará moito en desaparecer da nosa vida o que, en gran medida, depende de todos nós

1 2 3 4 5