cooperación leal

Máis cooperación, menos confrontación

Catro institucións distintas capaces de chegar a acordos para facilitar saídas aos cidadáns que máis están a padecer os efectos da pandemia.

1 2 3 4 5