cansadeira

Canseira epidémica

Canseira é diminución da forza ou do ánimo.