as súas

Plenitude

Seguramente os que se alporizaron terán as súas razóns, mais eu coido que hai algo de verdade na denuncia do señor Iglesias, se temos en conta que hai moitos artigos e dereitos constitucionais sen cumprir e unha lei electoral inxusta e anticuada.

1 2 3 4 5