ao seu pai

Pai hai só un

Do mesmo xeito Felipe VI, aquí como rei e como fillo, ten que inhibirse por razóns evidentes, nun hipotético xuízo ao seu pai.Para min persoalmente a súa viaxe sería motivo de alegría, ao fin e cabo perdoar e tamén unha prerrogativa real.

1 2 3 4 5