anos da

Somos diferentes

Pois semella que si, que España é diferente e que, xa que logo, os españois somos diferentes tamén.

1 2 3 4 5