Amadeo varela rodríguez

Unha entrevista virtual

E no tema da propiedade das vivendas, moito me temo que de momento non se pode facer nada.