miércoles 17.07.2019

Artigo 4.3 do Estatuto de Autonomía de Galicia

os poderes públicos da comunidade autónoma asumen,

os poderes públicos da comunidade autónoma asumen, como un dos principios rectores da súa política social e económica, o dereito dos galegos a viviren e traballaren na propia terra. Isto é o que di o artigo 4.3 do Estatuto de Autonomía de Galicia. Pregúntome eu logo, por que Feijóo non cumpre a lei? Quen non ten un amigo ou familiar fora de Galicia porque na propia terra non tiña posibilidades de emprego? A min non me chegan os dedos das mans para numeralos.
Unha vez máis o gran xestor que se considera Feijóo, suspende. Dende o goberno da Xunta adícanse a xestionar miseria para de cando en vez variar os datos macro do desemprego, moi de cando en vez. Volve o PP a deturpar o seu seguimento estético da Constitución e do EAG. Estético porque so os cumpren cando lles convén e so a defenden cando lles convén politicamente, no eido dos dereitos, suspenden.
Compre reflexionar se asumir os principios reitores da política social e económica é descapitalizar Galicia. Co PP ós mandos pérdemos as caixas, o Banco Pastor, Pescanova, Fenosa, conserveiras... onde está a esencia de País e o traballo por Galicia en estas decisións? Os que chamamos motores da economía son hoxe de capital foráneo, francés, americano, venezolano, chinés... esta é a maneira que ten Feijóo de sentirse galego? coido está mellor en Madrid, máis a gusto.
Precisamos accións políticas que apoien aquelas empresas que se senten e actúan en chave galeguista, que queren estar en Galicia porque defenden o dereito dos galegos a viviren e traballaren na propia terra. Sei moi ben que son moitos os empregadores e empresarios que defenden esta forma de facer País, pero tamén sei que non están contentos coa política de beneficiar amigos que ten o presidente dos galegos e galegas, amigos que non son precisamente da nosa Terra.
Ameazas como a do Brexit en relación coa pesca non están a ser resoltas, os amigos de Feijóo están poñendo en problemas un dos nosos sectores chaves, con actuacións torpes en Vigo e Coruña e non escoitando o clamor do sector que si perciben en Francia e Irlanda, ofertando mellora á nosa flota. Este é un exemplo da acción de Feijóo en cumprimento do artigo 4.3 do noso Estatuto.Administrar Galicia non é xestionar, e xestionar non é permitir vender o noso.
Cando guste o señor Feijóo pode en Speakers’ Corner de Londres facer un discurso de como asumen, como un dos principios reitores da súa política social e económica, o dereito dos galegos a viviren e traballaren na propia terra, teño moitos amigos alí que llo van agradecer.

Artigo 4.3 do Estatuto de Autonomía de Galicia
Comentarios