• Lunes, 24 de Septiembre de 2018

Lingua materna

Recentemente escoiteille ao meu sobriño de seis anos

Recentemente escoiteille ao meu sobriño de seis anos que xa sabía contar ata cen.  Ao preguntarlle por que o facía en castelán, respondeu: “Porque a profe fala en español, pero eu fálolle na que sei e ela ben me entende”.  El aprende a contar en castelán, tal como indica a lei, e tamén a ler, que non sei se é o máis acertado nun centro onde o alumnado ten como lingua propia o galego. Se fose ao revés falariamos de imposición. En calquera caso, o rapaz dentro de pouco será bilingüe, como o é súa irmá, xa adolescente, pero ambos teñen moi claro cal é a lingua de seu. Non así boa parte da poboación adulta de Galicia xa que, segundo  indica a prensa, nunha enquisa do Instituto Nacional de Estatística o 82,8 sinala que o galego é a súa lingua materna e, asemade, o 91,4 afirma o mesmo respecto do castelán. Deses datos alguén extrae que somos a comunidade onde hai máis bilingüismo. Certo é se entendemos por tal a capacidade para falar dúas linguas, aínda que non o fagamos. Non obstante, o galego segue a perder falantes. Para reflexionar, non?