Compartir

compartimos Plan” é un proxecto da Deputacion da Coruña

Debate

Están preparadas as familias para formar nenos e nenas responsables

Responsabilidade

A folga do pasado 8 de marzo foi unha data histórica na reivindicación

Resilientes

Que son máis duras as rochas ou as burocracias?

Libre

Tac, tac, tac, tac, o sonido chegaba a intervalos irregulares e, tac, tac, tac,

Espírito

Por que España segue sendo o terceiro país de Europa

Noso

O patrimonio cultural non é so un legado do pasado

Oportunidades

desigualdade de oportunidades educativas ten como causa fundamental

Iceberg

Una conduta de alto risco que os expertos sitúan con punto

Pon si

Anormativa galega que desenvolve a valoración da discapacidade

Máis

 Deputación da Coruña celebrou o pasado outubro unhas xornadas

Aniñar

Afinais dos anos 70 nas nosas comarcas a atención psicosocial

A diario

Na nosa área sanitaria existe unha porcentaxe importante de persoas

Bloqueados

Na actualidade xa son máis de 65 millóns as persoas en todo o mundo que oficialmente se viron obrigadas a abandonar os seus fogares e paises como consecuencia dos conflictos armados, a violencia, a pobreza e o cambio climático.

Informe

A tasa de xóvenes entre 18 e 24 anos que como máximo completaron a educación secundaria e non continuaron con ningunha formación acadou en España un 19% no 2016.

Perdas

Para dar cobertura ós servizos públicos de axuda

Saúde

vindeiro outubro celebrarase en Segovia o X congreso

Aposta

opinión de nenos, nenas e adolescentes, aínda que non é vinculante

Ausentes

Nos últimos tempos detectase un incremento notable do número de persoas maiores en situación de desamparo familiar que son atendidos nos seus últimos días exclusivamente polo persoal da rede pública de servizos sociais e sanitarios.

Fraude

No maio pasado o sindicato CSC presentou  denuncia