sábado 06.06.2020
La opinión de
Diego Rodríguez Piñón
Diego Rodríguez Piñón

Deber

Algunhas persoas con grao recoñecido de dependencia poden optar á libranza vinculada ó servizo. Unha prestación económica que ten...

Batalla

ras sete meses de tramitación e millorada coas propostas da sociedade civil galega,o consello da Xunta aprobou o proxecto de lei de...

Anomalía

Cada ano a Xunta de Galicia promove o recoñecemento das competencias profesionais adquridas a través da experiencia laboral en...

Rosas

sector vitícola apostou firmemente polas novas tecnoloxías. Na actualidade emprega sensores ,drons ou robots para analizar todas as...

Garda

No 2018 a Xunta de Galicia puxo en marcha a quenda de garda psicolóxica,para casos de violencia de xénero.Agora dende setembro,a través...

Vontade

No seu día esta columna fixose eco da longa lista de espera para o tramite de valoración do grao de discapacidade que é competencia da...

Garda

No 2018 a Xunta de Galicia puxo en marcha a quenda de garda psicolóxica,para casos de violencia de xénero. Agora dende setembro, a...

Recóndita

A mesma paisaxe de cando os pais eran fillos”. Encantoume a frase publicitaria e puiden comprobar na visita á localidade que a...

Redeiras

 nos, verdadeiros e auténticos fillos do mar, sempre nos dixeron que os nosos pais eran homes de ferro en barcos de madeira. Era...

Desistir

a súa emocionante obra “A miña planta de laranxa lima”, o escritor brasileiro José Mauro de Vasconcelos rendía homenaxe nostálxica aos...

Good

Oturismo é actualmente unha das actividades económicas e culturais máis importantes coas que pode contar un país ou rexión. As atencións...

Good

turismo é actualmente unha das actividades económicas e culturais máis importantes coas que pode contar un país ou rexión. As atencións e...

Redes

Cuarenta anos e tres gobernos de coalición alternos tardou a esquerda en acadar a primeira maioría absoluta no Concello de Cedeira....

Rebeldes

o primeiro paso para eliminar un servizo público é repetir que é insostible. O discurso nese senso sobre o servizo de axuda no fogar,...

Taxi

 o tema do taxi, como o levades en Cedeira? Está organizado ou cadaquén actúa a libre albedrío? Hai turnos e quendas para...

Biblioterapia

Lecturas saudables, é un proxecto promovido pola Axencia de Coñecemento en Saúde e a Consellería de Sanidade coa colaboración da rede de...

Alma

Para mostrar o meu respeto, valoración e admiración pola loita das nais ante a problemática do narcotráfico e as toxicomanías, acudín á...

O remo que vén

Quizais o mellor do noso deporte,o remo,é que avanzamos de costas á meta. Si temos a sorte de chegar primeiro, esta forma case...

Imprescindible

Coa mirada serena repasan a longa lista de preocupacións sociais actuais coa xuventude.  Comentan que moitas entidades e...

Provisión

A humanidade dunha sociedade mídese polo trato que da aos débiles, sobre todo cando son maiores. Existe actualmente clamor e...