Opcións

Superado o período de suxestións, a Consellería de Politica

Informe

O pasado luns a xunta directiva do comite autonómico de Unicef

Saúde

N o seu día, foi unha ledicia ver como as autoridades sanitarias impulsaron

Alarma

Os datos sobre as situacións de violencia que vive a infancia son moi preocupantes. En 2016 rexistraronse 37495 denuncias por delitos violentos contra nenos.Entre 2012/16 finaron máis de 100 rapaces por casusas violentas.

Compartir

compartimos Plan” é un proxecto da Deputacion da Coruña

Debate

Están preparadas as familias para formar nenos e nenas responsables

Responsabilidade

A folga do pasado 8 de marzo foi unha data histórica na reivindicación

Resilientes

Que son máis duras as rochas ou as burocracias?

Libre

Tac, tac, tac, tac, o sonido chegaba a intervalos irregulares e, tac, tac, tac,

Espírito

Por que España segue sendo o terceiro país de Europa

Noso

O patrimonio cultural non é so un legado do pasado

Oportunidades

desigualdade de oportunidades educativas ten como causa fundamental

Iceberg

Una conduta de alto risco que os expertos sitúan con punto

Pon si

Anormativa galega que desenvolve a valoración da discapacidade

Máis

 Deputación da Coruña celebrou o pasado outubro unhas xornadas

Aniñar

Afinais dos anos 70 nas nosas comarcas a atención psicosocial

A diario

Na nosa área sanitaria existe unha porcentaxe importante de persoas

Bloqueados

Na actualidade xa son máis de 65 millóns as persoas en todo o mundo que oficialmente se viron obrigadas a abandonar os seus fogares e paises como consecuencia dos conflictos armados, a violencia, a pobreza e o cambio climático.

Informe

A tasa de xóvenes entre 18 e 24 anos que como máximo completaron a educación secundaria e non continuaron con ningunha formación acadou en España un 19% no 2016.

Perdas

Para dar cobertura ós servizos públicos de axuda