• Miércoles, 25 de Abril de 2018
Opiniones
Amadeo Varela

Máster

Semella que os títulos académicos son moi importantes

Independente

Como nunca fun independente, non sei cal podería ser a vantaxe da miña independencia nin sei se iso sería posible

Madres

Xa logo chega o día da Madre, unha data entrañable

Redes

Non sei cando se inventou ese artificio da rede, pero o que si coñezo é a súa utilidade para atrapar persoas, animais ou cousas.

Rememorar

Hai algúns días, a lectura neste diario dun artigo de don Vicente Araguas

Revoltixo

Pregúntome se será verdade que os cataláns separatistas

Activistas

Dise vulgarmente que, “a corda rompe sempre polo máis delgado”

Diferenza

Cando eu era mozo (¡e xa choveu!) adoitabamos nomear

Pensionistas

A protesta dos pensionistas, está a descubrir fallos, tanto na finanzación das pensións comoo no cálculo das cantidades asignadas ou nas porcentaxes de actualización.

Cárcere

Vaia lío que se formou co asunto ese do rapero, por unha canción pouco respectuosa coas normas “oficiais”.

Sabedoría

Eimpresionante a sabedoría do Presidente do Goberno.

O Día da Muller

Gústame así, a celebración do día da Muller, sen cualificativos

Dobre Xogada

Resulta irritante a idea que ten o señor Montoro sobre a escasa

Peche

O anunciado peche de Zara ten alporizada a cidadanía

Irregularidades

De xeito cotián atopámonos con situacións anómalas

O coche

Se chegásemos á conclusión de que o coche propio é hoxe unha ferramenta

Perdóaos

En verdade, é xusto e necesario pedirlle a El Señor que os perdoe.

Traballo e transporte

Dicía un entendido na materia, que había que desbotar a idea

Compracencia

Co gallo da revalorización das pensións, os pensionistas estamos a recibir cartas procedentes do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, nas que se nos comunica que o aumento deste ano alcanza a importante cifra do 0,25%.

Tolerancia

Seica existen moitas opinións e definicións do que é a Democracia