• Miércoles, 24 de Octubre de 2018
Opiniones
Amadeo Varela

Participando

A xente de Ferrol sempre foi moi participativa, sobre todo nas actividades lúdicas

Outra vez o FMI

Hai algúns días, os técnicos do Fondo Monetario Internacional, aparecían nos xornais

Iniciativa en Recimil

o pasado xoves día 11 celebrouse en Recimil unha interesante

Plásticos

Coido que o plástico foi un grande invento no seu momento

Animais

Seica o día 4 foi o Día Mundial dos Animais, detalle que seguramente pasaría

Cuantificar

Matinando sobre o tema das pensións, deume por considerar a dificultade de cuantificar

O señor Solchaga

ode resultar sorprendente que un home culto como o señor Solchaga

Sobre robótica

falaba eu hai días, da coincidencia dalgunhas das miñas “Visións”, coas opinións

Cadeneta

Segundo os dicionarios, a cadeneta é a parte máis tupida dunha rede;

Anunciación

Coido que non collería por sorpresa a ninguén, o anuncio da presentación da candidatura do sr. Rey Varela para a alcadía de Ferrol,

Ledicia

Haberá quen diga que as cousas en Ferrol non se moven e que o goberno municipal non fai nada, pero iso é porque non len os xornais.

A miña ADN (2)

as ideas para as miñas pequenas colaboracións, xorden

A miña ADN (1)

para alguén sen máis títulos que o que se pode acadar na “escola da vida”,

Máis Simboloxía

O tema do laciño amarelo está a dar moito que falar, que é o que pretenden

Por fin, reforma

Seica por fin vai comezar a reforma da Praza de Armas

Carácter

O actual presidente do Goberno foi criticado moitas veces, acusándoo de querer o poder a calquera prezo.

O botellón

Seica o botellón é un fenómeno sociolóxico que ten toda a aparencia dunha enfermidade.

Verán

Hai quen se queixa dos bruscos cambios de temperatura deste verán noso,

Impostos

Dise que o novo Goberno do Estado quere cobrar un imposto ás entidades financeiras, cousa que non parece moi axeitado, pois os pobres banqueiros xa teñen problemas dabondo.

O botellón

Seica o botellón é un fenómeno sociolóxico que ten toda a aparencia dunha enfermidade, ou sexa, unha especie de sarampelo, que trae aparellada a necesidade dos rapaces de comportarse de maneira incívica.