miércoles 12/8/20
La opinión de
Xosé Castro Ratón
Xosé Castro Ratón

O fardel das migallas

Comeza unha campaña electoral que, ollo á curiosidade de axenda, fai o seu arranque formal na noite do Samaín. Terror, alén da tradición...

Foco sobre rural e pobreza

Na cosmovisión do mundo antigo, o fenómeno astral do aliñamento de tres ou máis planetas sempre se percibiu como sinal de alerta, co...

Un parrulo robot

Para tratar do caso, reparemos na importancia da colocación do suxeito no título. De inverter a súa colocación, e falar así dun robot...

O periscopio da Valedora

Pola imaxe cinematográfica das películas de submarinos en guerras do pasado podemos facer do aparello óptico que por medio de lentes e...

Rural e monte con futuro

a dinámica mundial de mobilizacións para forzar aos poderes públicos a facer fronte con medidas eficientes perante a emerxencia climática...

Mobilizados pola emerxencia climática

Estamos diante dunha crise climática que é consecuencia directa do modelo de produción e consumo impulsado por determinadas prácticas do...

Mutación no mundo do traballo

Centenario solemne nas formas, apagado na transcendencia popular, é o que vén celebrando perante este ano a Organización Internacional...

Apólogo dun cántaro rachado

Sabemos que un apólogo é, no mundo literario, aquela composición breve, en prosa ou en verso, que ten finalidade didáctica ou...

Coa suor da fronte obreira

Ganarás o pan coa suor da túa fronte, até que volvas á mesma terra da cal fuches sacado; porque po es, e ao po volverás. Velaquí a...

Obriga humana de auxilio

A cidadanía europea sensíbel aos principios básicos dos dereitos humanos non pode asumir en modo algún o discurso cínico,...

Damnatio memoriae

hega con botar unha ollada a internet para saber que “damnatio memoriae” é unha locución latina que significa “condena da memoria”. Foi...

Sanidade, dieta e lonxevidade

Cóntanos a crónica oficial da administración sanitaria a boa nova de ver incluída, para súa reflexión académica no próximo congreso...

Maltrato bárbaro de animais

Para o razoamento filosófico occidental a chamada lóxica dos Azande, colectivo de pobos que habitan unha boa parte da África central, e...

Admonición do arco da vella

AAdmonición, como palabra ou conxunto delas, é acción de advertir ou amoestar a alguén; sexa a persoa individual ou a colectivo máis...

Verdade, xustiza e reparación

s vítimas da represión franquista claman polo cumprimento do seu dereito á verdade, á  xustiza, ás reparacións moral e material da...

Mar quente

Mar quente, planeta frito. Chamada de atención á responsabilidade das autoridades políticas e do conxunto da sociedade civil que se...

Contubernio europeo

Contubernio é, na súa primeira acepción léxica, a unión de persoas ou cousas con fins pouco lícitos. No dicionario da RAG, a xeito de...

Apandar có mal no corpo

Na pescuda da identidade antropolóxica que nos define como pobo diferenciado polo carácter cultural único e inimitábel, o solsticio de...

Clima laboral bancario

convocados polo sindicalismo galego, multitude de persoas que desenvolven o seu traballo no sector financeiro, nomeadamente no ámbito...

Daquel trollo vén este lodo

Procede comezar pola definición da palabra “trollo” que, no Dicionario da Real Academia Galega, ten tres diferentes significados:...