Emprego e cambio climático

A nivel de territorio planetario, emprego e clima son factores que se comportan como vasos comunicantes, ámbolos dous en estado de catástrofe devastadora.

Días de barricada e utopía

ouniverso da memoria social olla para París coa lembranza posta na conmemoración do cincuenta aniversario dunha revolta que se converteu nun grande mito de relevancia política e cultural, deixando pegada nos tempos que aínda corren a día de hoxe; en boa parte espello no que se encadra a secuencia de pequenos...

O libro no tempo das TIC

Festa, cada 23 de Abril,  da palabra escrita en composicións formadas por un “conxunto de follas de papel ou doutro material,

Gaiolas atrás dos paxaros

aexpresión popular que nos fala de que hai “gaiolas que andan atrás dos paxaros”,

Auga tóxica

Do balbordo derivado da conxuntura política, económica e social que ocupa primeiras páxinas da prensa, sumada á morbosa actualidade

O corredor do aldraxe

Aldraxe, sen lugar a eufemismos que diminúan a consideración

Futuro imperfecto

Futuro imperfecto ou, se queremos ser mais precisos na expresión

A primavera dos pobos

Lembramos a Revolución de 1848, xa van alá 170 deste feito histórico de capital transcendencia, xustamente cando conmemoramos a publicación do Manifesto Comunista.

Can de palleiro

Acomunidade chinesa polo mundo adiante, a comezar polo seu territorio

A tribo dos peliqueiros

Na histórica colonización, por conquista en armas, pola que se foi privando do seu territorio soberano ás poboacións nativas, titulares das bastas praderías americanas, os novos donos acurralaron aos antigos propietarios nun espazo que alcumaron de reserva.

Virus na sanidade

Osubstantivo virus que entendemos por axente infeccioso

Hora de meterse niso

Chega certeira, en tempo e forma, a última Enquisa de Poboación Activa; ese informe do Instituto de Estatística que representa o máis fiel dos reflexos.

O sanedrín das finanzas

Sanedrín é lembranza da histórica corporación xudía, con atribucións mesmo xudiciais, que tiña a suprema autoridade relixiosa no país de Xudá ou Palestina.

As teses de Lutero

Cóntase na historia aceptada, como feito relevante e transcendente