Agoreros

Non lle falta razón a quen dí que hai cousas que para crelas

Pouco nos enteramos

on o digóo precisamente pola ignorancia. E é que amiudo l

A taxa que nin diola!

éveme o demo si alguén pode aturar que, contra do interese común,

Vaia polas ánimas

Tempo de lembranza pola ánimas ista semán, na que non hai

Cousas veredes...

Vexo, con moita satisfacción por certo, que o equipo de goberno municipal

Máis do mesmo

prezo moito a amizade e teño un amigo moi querido que gusta de recurrir

Aburrido

Leo estes días no Diario de Ferrol columnas de opinión que están a defender o proceso secesionista de Cataluña, e mesmo que nel xustifican as aspiracións dalgúns a que Galicia tamén sexa independente