O saneamento da ría

Foi poñer a Plataforma na Defensa dos Servizos Básicos

A cultura da dominación

Estou nun café do meu barrio de Catabois en Ferrol, este misterioso domingo

Unha perda histórica

Vai para un mes que a organización política LiGanDo- LGD da que son secretaria, presentou no Concello de Ferrol unha Iniciativa

Lume na costa ártabra

Mentres isto escrevo o fume avanza desde o val de Esmelle e Covas

Palma de alcaides

eñen de bendecir o ramo. Na Semana Santa ferrolana. Declarada Ben

O calote da auga

O anterior alcalde de Ferrol, o popular Rey Varela, (en cuio governo tivo lugar a crise da auga