Populistas

Os novos partidos de esquerda xurdidos na escena política española, soen ser cualificados de populistas

Os novos partidos de esquerda xurdidos na escena política española, soen ser cualificados de populistas; mais como o termo populista quere dicir que procura a defensa dos intereses do pobo, semella que o apelativo está aplicado no sentido demagóxico. Coido que nisto da política hai que fiar moi fino, pois os políticos de baixo nivel, utilizan ao seu libre albedrío o senso das palabras de xeito arteiro, para descualificar ao rival. Así, cando a alguén o acusan de populismo, semella que queren definilo como engaiolador dos cidadáns. Curiosamente, os que máis empregan este argumento, son os que levan como nome do seu partido, o termo POPULAR. Iso non é populismo? Xa que logo, a dedución lóxica que poderiamos tirar é que, tanto uns como outros, o que queren é gabar ao pobo para atraelo ao seu ideario, ou sexa, populistas todos. Agora ben, como diría o Napoleón de Orwell, “uns máis que outros”. E que cada quen escolla, segundo o seu leal saber e entender. Parécevos?