lunes 21.10.2019

Vecinos de Mugardos recogen firmas para denunciar las deficiencias del centro de salud

Un grupo de vecinos de Mugardos ha emprendido una recogida de firmas para denunciar las continuas deficiencias que sufre el centro de salud de la localidad y que dirigirán al gerente del área de Xestión Integrada de Ferrol, Ángel Facio.


Así señalan “as ausencias reiteradas do persoal facultativo que non se substitúen” indicando que el centro cuenta con cuatro profesionales de Medicina Familiar adscritos pero que “rara vez están os catro no centro”. Además denuncian la “desatención por parte dos médicos e das médicas que intersubstitúen as ausencias” ya que “ou non se dan citas, ou se se cita para unha hora tardan máis de dúas en atender ou non se atende directamente despois de agardar, o que provoca que teñamos que ir ao PAC de Fene”.

Los vecinos sostienen que esta atención “discontinua” está prevocando “graves deficiencias no coidado xa que cando asumen a substitución limítanse a atender urxencias e non a enfermidade, emplazando ao usuario a voltar cando esté o seu médico de familia”.
En el escrito que remitirán a la Xerencia Integrada también denuncian problemas de comunicación con los profesionales sanitarios y administrativos, quejándose de “malos modos e falta de educación”. l

Comentarios