Pouco nos enteramos

on o digóo precisamente pola ignorancia. E é que amiudo l

A taxa que nin diola!

éveme o demo si alguén pode aturar que, contra do interese común,

Vaia polas ánimas

Tempo de lembranza pola ánimas ista semán, na que non hai

Cousas veredes...

Vexo, con moita satisfacción por certo, que o equipo de goberno municipal

Máis do mesmo

prezo moito a amizade e teño un amigo moi querido que gusta de recurrir

Aburrido

Leo estes días no Diario de Ferrol columnas de opinión que están a defender o proceso secesionista de Cataluña, e mesmo que nel xustifican as aspiracións dalgúns a que Galicia tamén sexa independente

Os desbroces patrios

Chámanme a atención moitas cousas, o cal penso que obedece a una temprá inquietude por observar e, sobre todo, por parar, na medida do posible, a velas, a contemplalas

O caso de Marta Sequeiro

Teño que dicir que coincido do director deste xornal á hora de analizar o contido da carta do criminal confeso e condenado Víctor Timiraos.

Ardora, esa luz

Nunca, na miña xa longa vida, pensei facer o que agora, de cando en vez, fago aquí, neste xornal, falando de cousas que nin moito menos penso que podan interesar a alguén.

O nacionalismo “reinante”

O modelo de Estado que rixe neste país, quero dicir en España, é o dunha monarquía constitucional que lonxe está de se parecer ou semellar a aquelas outras que a precederon.

Obxector electoral

Ás veces –e o digo para os máis novos– convén aceptar os erros, porque o certo, e iso só se produce cando cumpres anos