O corredor do aldraxe

Aldraxe, sen lugar a eufemismos que diminúan a consideración

Futuro imperfecto

Futuro imperfecto ou, se queremos ser mais precisos na expresión

A primavera dos pobos

Lembramos a Revolución de 1848, xa van alá 170 deste feito histórico de capital transcendencia, xustamente cando conmemoramos a publicación do Manifesto Comunista.

Can de palleiro

Acomunidade chinesa polo mundo adiante, a comezar polo seu territorio

A tribo dos peliqueiros

Na histórica colonización, por conquista en armas, pola que se foi privando do seu territorio soberano ás poboacións nativas, titulares das bastas praderías americanas, os novos donos acurralaron aos antigos propietarios nun espazo que alcumaron de reserva.

Virus na sanidade

Osubstantivo virus que entendemos por axente infeccioso

Hora de meterse niso

Chega certeira, en tempo e forma, a última Enquisa de Poboación Activa; ese informe do Instituto de Estatística que representa o máis fiel dos reflexos.

O sanedrín das finanzas

Sanedrín é lembranza da histórica corporación xudía, con atribucións mesmo xudiciais, que tiña a suprema autoridade relixiosa no país de Xudá ou Palestina.

As teses de Lutero

Cóntase na historia aceptada, como feito relevante e transcendente

A proba do algodón

O algodón non engana. Afirmación concluínte dun lembrado anuncio publicitario na que se facía un simulacro de control da limpeza no azulexo dun baño

A linguaxe do planeta

Entendemos que unha linguaxe vén sendo un sistema de comunicación

O efecto da espiral

Atribúese ao Santo Agostiño a seguinte manifestación de principios para abordar o tratamento dun asunto

A enerxía dun furacán

esta tempada meteorolóxica está intensamente marcada polo grave

A encrucillada europea

Repensar Europa desde aquí. Esta é a finalidade marcada polos organizadores do novo Congreso de Estudos Internacionais de Galicia