A diario

Na nosa área sanitaria existe unha porcentaxe importante de persoas

Bloqueados

Na actualidade xa son máis de 65 millóns as persoas en todo o mundo que oficialmente se viron obrigadas a abandonar os seus fogares e paises como consecuencia dos conflictos armados, a violencia, a pobreza e o cambio climático.

Informe

A tasa de xóvenes entre 18 e 24 anos que como máximo completaron a educación secundaria e non continuaron con ningunha formación acadou en España un 19% no 2016.

Perdas

Para dar cobertura ós servizos públicos de axuda

Saúde

vindeiro outubro celebrarase en Segovia o X congreso

Aposta

opinión de nenos, nenas e adolescentes, aínda que non é vinculante

Ausentes

Nos últimos tempos detectase un incremento notable do número de persoas maiores en situación de desamparo familiar que son atendidos nos seus últimos días exclusivamente polo persoal da rede pública de servizos sociais e sanitarios.

Fraude

No maio pasado o sindicato CSC presentou  denuncia

Queixas

A Valedora do Pobo presentou hai pouco no Parlamento de Galicia o seu informe anual.

Diversidade

Dous institutos, unha ANPA, o CFR da Coruña, a Consellería de Educación

Promesas

Nas nosas comarcas non todo o uso do monte é unha aposta

Agravio

A concesión de libranzas para coidados no entorno familiar

Ecuación

Tradicionalmente tendentes a dedicarse á docencia, as persoas licenciadas

Resposta

un dos puntos principais do programa de cidades amigas da infancia

Auga

O vindeiro mércores 22 de marzo celebrase o día mundial da auga.

Arte-llando

O Grupo Traballo Social e Xénero é un órgano asesor do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia. Colabora no estudio ,análise, avaliación e seguimento das políticas e actuacións de xénero.

Esperas

É coñecido por todos a existencia de listas de agarda no ámbito sanitario.

Corresponsabilidade

A convención sobre os dereitos da infancia determina que é responsabilidade primordial de nais e pais a crianza das fillas e dos fillos.

Vulnerables

Só un diputado votou en contra e outro abstívose,o resto,a abrumadora maioría do parlamento 

Previsión

Cantas situacións específicas de pobreza enerxética se trataron no seu concello