• Domingo, 25 de Junio de 2017

Queixas

A Valedora do Pobo presentou hai pouco no Parlamento de Galicia o seu informe anual.

Diversidade

Dous institutos, unha ANPA, o CFR da Coruña, a Consellería de Educación

Promesas

Nas nosas comarcas non todo o uso do monte é unha aposta

Agravio

A concesión de libranzas para coidados no entorno familiar

Ecuación

Tradicionalmente tendentes a dedicarse á docencia, as persoas licenciadas

Resposta

un dos puntos principais do programa de cidades amigas da infancia

Auga

O vindeiro mércores 22 de marzo celebrase o día mundial da auga.

Arte-llando

O Grupo Traballo Social e Xénero é un órgano asesor do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia. Colabora no estudio ,análise, avaliación e seguimento das políticas e actuacións de xénero.

Esperas

É coñecido por todos a existencia de listas de agarda no ámbito sanitario.

Corresponsabilidade

A convención sobre os dereitos da infancia determina que é responsabilidade primordial de nais e pais a crianza das fillas e dos fillos.

Vulnerables

Só un diputado votou en contra e outro abstívose,o resto,a abrumadora maioría do parlamento 

Previsión

Cantas situacións específicas de pobreza enerxética se trataron no seu concello

POS +

O pasado novembro a Deputación da Coruña aprobou as bases  do denominado plan único

Manifesto

Reivindicade a solidariedade como resposta porque xera verdadeira riqueza,garantiza

Voz

A convención dos dereitos da infancia é un tratado internacional das nacións 

Estela

Castrelo de Miño (Ourense) recibirá mañá en Santander o selo que a acredita

Integral

Un indicador claro de que non se está prestando

Icono

Financiar aos concellos para garantir o funcionamento

Servizo social

Dar voz á xente que está abaixo, aos protagonistas

Plus

Análise e resolución de problemas, iniciativa