Opiniones
Amadeo Varela

Cárcere

Vaia lío que se formou co asunto ese do rapero, por unha canción pouco respectuosa coas normas “oficiais”.

Sabedoría

Eimpresionante a sabedoría do Presidente do Goberno.

O Día da Muller

Gústame así, a celebración do día da Muller, sen cualificativos

Dobre Xogada

Resulta irritante a idea que ten o señor Montoro sobre a escasa

Peche

O anunciado peche de Zara ten alporizada a cidadanía

Irregularidades

De xeito cotián atopámonos con situacións anómalas

O coche

Se chegásemos á conclusión de que o coche propio é hoxe unha ferramenta

Perdóaos

En verdade, é xusto e necesario pedirlle a El Señor que os perdoe.

Traballo e transporte

Dicía un entendido na materia, que había que desbotar a idea

Compracencia

Co gallo da revalorización das pensións, os pensionistas estamos a recibir cartas procedentes do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, nas que se nos comunica que o aumento deste ano alcanza a importante cifra do 0,25%.

Tolerancia

Seica existen moitas opinións e definicións do que é a Democracia

Soberbia?

hai casos na vida que non son doados de entender.

Atinada

Seica dona Celia Villalobos falou hai uns días sobre o problema

Patrimonio

tema  da Candidatura de Ferrol a Patrimonio da Humanidade, foi noticia hai uns días e seguro

Patrimonio

O  tema  da Candidatura de Ferrol a Patrimonio da Humanidade, foi noticia hai uns días e seguro que aínda dará moito que falar. Seica o Foro Ferrol Vivo é a entidade que impulsa esa iniciativa.

Benvidos II

A  derruba do edificio do Bambú Club resultou ruinosa para o Concello

Benvidos I

As boas noticias hai que celebralas, porque na nosa cidade non abondan. Celebremos pois a chegada deses sete millóns destinados para a recuperación de Ferrol Vello.

A propiedade intelectual

O escaso apoio normativo que o artigo 396 do Código Civil prestaba á Lei de Propiedade

Coincidencia

Tratei en varias das miñas “Visións” o problema catalán

Diálogo

Oproblema catalán puxo de manifesto a necesidade de diálogo