• Miércoles, 21 de Marzo de 2018

De emocións e coherencias

O manexo das emocións é unha arte excesivamente fráxil. Require moderación, fondura e fuxir da retórica excesiva

Dos días de diario

Despois das grandes celebracións, o mundo e a vida comezan de novo.

De casas e xubilados

Cando un pensaba que xa chegara ao máximo de abraio por escoitar declaracións de pata de banco, ou por evidente cortedade mental dalgúns altos dirixentes.

De saber ou non saber estar

Confundir o touciño coa velocidade, era unha das referencias que meu avó utilizaba sempre, para explicar o que era adecuado ou oportuno, e o que non o era. Non sei se é pola aplicación da filosofía elemental da noite me confunde, ou pola de ignorar que son as churras e que son as...

Dos invernos propios

Vivimos, como dixera o poeta García Montero, nos invernos propios.

Da postverdade impostada

Un non deixa de sorprenderse de encontrar máis orde no caos, que  nesa sucesión de actividades que denominamos realidade.

Das frases con sentido

A Política está enferma. O Papa Francisco proclama dende Perú, unha das frases máis sinxelas, pero tamén de maior contundencia. Un berro que resume claramente o que está a pasar, e denuncia o que as sociedades están sufrindo.  Hai males diversos que agravan a...

Das fondas farturas

Hai tantos sistemas de difusión de noticias como de consumidores

Dos tempos de Nadal

Chegou xa o tempo de Nadal. As instalacións da luces nas rúas

Dos lumes e das choivas

Por fin chegaron as choivas. Que sensación de abrigo produce escoitar o son monótono e repetido, de evocacións tan machadianas, da choiva nos cristais

Das viaxes simbólicas

Non hai viaxes máis temerarias e arriscadas que aquelas que se empezan

Da importancia dos plans B

Semella que se chegou demasiado lonxe. A demasiadas revolucións e con demasiadas frontes, que quedaron rotas e que dificultan unha reconstrución inmediata