• Jueves, 30 de Marzo de 2017

O noso derby

Compre recoñecermos o mérito cando sabemos facer as cousas ben.

Un audiovisual para un país

Un ano máis, a entrega dos premios “Mestre Mateo” que organiza a Academia galega do Audiovisual constitúe un bó momento para analisarmos as actuais dificultades do sector.

Votar non é delicto

Estes días ficamos pampos diante dos manexos do Fiscal Xeral e do Goberno do Estado

Unhas son máis iguais ca outras

Na Animal Farm de George Orwell os porcos reitores da revolución animal que botara fóra ao granxeiro foron desnaturalizando, co paso do tempo

Gobernarmos as estradas

Hai dùas competencias que son fulcrais no artellamento do autogoberno galego

Desleixo colonial

Dicíamos na finde pasada, noutro foro, que a tarifa eléctrica única (todos pagan igual no Estado, mesmo os consumidores galegos pagamos 23 M€/ano máis ao nos obrigar a pagar adicionalmente o canon eólico.

O franquismo na transición

Amonarquía borbónica carecía de toda lexitimidade de orixe á morte do ditador Franco.

Lexislar a prol da banca

Aderiva pro banqueiros do Estado español ven de lonxe. Xa no 1950 a ditadura

Diversos, pero iguais

ALei electoral xeral (1986) dispón que poidan votar as persoas declaradas

Europa non é o problema

Falábamos hai días nesta coluna da decepción da cidadanía a respecto do proceso

Urkullu e o dereito a decidir

As recentes declaracións do lehendakari Urkullu cuestionando a viabilidade da independencia

Os límites da política institucional

Ogrande Jabois ven de entrevistar ao alcalde compostelán, Martiño Noriega, quen se amosou moi dubidoso a respecto de si o cambio social pode vir pola vía institucional.

Trump e o medo ao cambio

Clinton acadou máis votos ca Trump (47,7% vs 47,5%) e éste non gañou

A rebelión contra as elites

Adecisión plebiscitaria británica de botarse fóra da Unión Europea (“brexit”) veu motivada,  en grande parte, por unha propaganda mentireira que prometía un substancial incremento do investimento sanitario se os británicos deixaban de contribuir á Unión.