• Jueves, 30 de Marzo de 2017
Opinión

Amadeo Varela

Filósofos

Seica entre os gregos ilustrados da antigüidade, considerábase esencial a unión

Cándido Vello

Esaxerados

Non entendo moi ben as críticas gratuítas. Vexo que tras isto de internet